بلوار میرداماد، میدان مادر خیابان شاه نظری برج ناهید